BİLGİ

Bilgisayar Oyunları Çocuklara Ne Yapıyor?

Video oyunları çocukların davranış ve gelişimlerini birçok yönden etkiliyor.

Genç beyinlere video oyunlarının yaptıklarıyla ilgili endişeler gün geçtikçe artıyor çünkü çocukların ve gençlerin % 97’si bunları oynuyor.

Bilgisayar oyunlarının gerçek arkadaşlarla sosyalleşmeyi azalttığı, oynayan çocuklara psikolojik zararlar verdiği ve oyunlardaki şiddetin agresyon yarattığı söyleniyor.

Öte yandan, bazı araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocukların düşünme becerilerine, el-göz koordinasyonuna, dikkat ve yaratıcılıklarının artmasına fayda sağladığını ortaya koyuyor.

Peki artan bilgisayar oyunu oynama davranışı ile ilgili ebeveynler ve toplum ne yapmalıdır?
Bilgisayar oyunlarına temkinli şekilde olumlu yaklaşılmalı. Oxford Üniversitesi’nden psikolog Dr. Andrew Przybylski tarafından İngiltere’de yaklaşık 5000 kişiyle yapılan bir araştırma, video oyunlarının olumlu ve olumsuz etkilerini bir arada inceledi.

Araştırma sonuçları aşırı olmadığı sürece bilgisayar oyunlarına ılımlı bakılabileceğini savunuyor. 10 ile 15 yaş arası çocuklarla yapılan araştırma, günde 1 saatten az bilgisayar oynayan çocukların;

– Daha girişken olduğunu,
– Hayatlarından daha memnun olduğunu,
– Hiperaktivite düzeylerinin düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bununla birlikte, yüksek seviyede video oyunu oynamak çocuklarda bazı davranış problemlerine sebep olabilir. Aynı şekilde, video oyunları oynamanın çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaptığına dair oldukça az kanıt bulunuyor.

Przybylski şöyle devam etti: “Geçmişteki oyun araştırmalarında saptanan olumlu etkiler var, ancak etkileri oldukça küçük ve bu etkilerin aksiyon oyunlarıyla sınırlı olduğu biliniyor.”

Tüm bu endişelere rağmen çalışma, video oyunlarının gençlerin psikolojik durumlarına yönelik etkilerinin tarafsız olduğunu göstermektedir.

Yorum Yok

Yorum Alanı:

To Top