fayda

Klasik Müzik Dinlemenin Faydaları

 

Klasik Müzik, barok döneminin kıyılarından 20. yüzyılın köprübaşına kadar uzanan engin bir okyanustur. Yoğun bir drama ve yaşama arzusu veren bir güzelliği olsa da, acemiler için kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir. İşte bu yüzden okuduğunuz bu satırlardan keyif alacak ve acemiyseniz kafa karışıklığınız bir nebzede olsa azalacaktır.

Neden klasik müzik onca kişi için büyük bir anlam ifade ediyor ? Bu müzik türünden ilham alanlar arasında Frank Zappa’da vardır. Sting, Charlie Parker, Albert Schweitzer ve milyonlarcası da bu müzikten ilham alanlar arasındadır. Bu satırları okudukça sizde ilham alacaksınız.

Günümüz Anadolu kültürü içinde Avrupa’da olduğu gibi geniş bir dinleyici kitlesi bulunmamakla birlikte klasik müzik, çok sesli özelliği ve belki de hiçbir müzik türünde görülmeyen disiplinli yapısı ile asırlar boyunca dünya müzik tarihi içerisindeki yerini korumuştur. Zor bestelerin müziği olan klasik müzik, tür olarak, dinleyiciler üzerinde yaptığı etkiler bakımından psikoloji-müzik ilişkisini araştıran çalışmalarda en önemli değişkenler arasında yer almaya devam ediyor…

Klasik Müzik ve Psikoloji Deneyleri

Klasik müzik dinlemenin bireyler üzerindeki etkilerine yönelik çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bu konuda Amerika Bucknell Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonuçları, majör ezgilerin insanlarda mutluluk, minör ezgilerin ise hüzün duyguları yarattığını kanıtlar niteliktedir.

Klasik müzikle ilgili araştırmalar, bebekler ya da çocuklar üzerinde de sıklıkla yapılmış, bu araştırma bulguları genel olarak klasik müzik dinlemenin bebeğin daha anne karnındayken (6 ve 7. Aydan itibaren) her türlü gelişimini olumlu etkilediğini ve bebeğin ya da çocuğun büyümesini hızlandırdığını rapor etmektedir.

Bu deneyler, insanlarla sınırlı kalmamıştır. Daha başka canlı organizmalar üzerinde de klasik müziğin etkilerini araştıran deney bulguları mevcuttur. Bu deneylerden birisi, bitkilerin büyüme hızı ve klasik müziği konu almış, deney sonuçlarında klasik Hint müziği ile Bach dinletilen seralardaki bitkilerin, müzik dinletilmeyen ya da yüksek sesli rock müzik çalınan seralardaki bitkilere göre daha hızlı büyüdüğü ortaya çıkartmıştır.

Peki doğayı bile etkileyen ve etkileri ‘Mozart etkisi’ kavramının doğmasına yol açan klasik müzik dinleyiciler üzerinde ne tür etkiler yapmaktadır:

Klasik Müziğin Yararları

  1. Klasik müzik, bebeklerde zekâ gelişimini olumlu yönde etkileyerek bebeğin gelişimini hızlandırmaktadır.
  2. Klasik müzik, bireyin dinlenmesini, rahatlamasını sağlamaktadır.
  3. Klasik müzik doğru ritimler ve müzikler seçildiği sürece ders çalışma müziği olarak motivasyon arttırıcıetkisi sebebiyle kullanılabilmektedir.
  4. Klasik müzik, insan psikolojisinde ezgileri yoluyla mutluluk duyguları yaratabilmekte ve klasik müzik dinleyen bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yol açmaktadır.
  5. Klasik müzikdinletilen çocukların sorunlu davranışlar sergileme oranları düşmektedir.
  6. Klasik müzik, depresyon gibi olumsuz psikolojik durumlarda bir iyileştirici rolü oynayabilmekte ve hastanın gerilimini azaltmaktadır.
  7. Klasik müzik, bireylerde öğrenme kapasitesini geliştirmektedir.
  8. Klasik müzikdinleyiciyi stresten uzaklaştırmaktadır.
  9. Düzenli olarak klasik müzik dinlemekbireylerin motivasyon ve dikkat sürelerini arttırmaktadır.

 

Yorum Yok

Yorum Alanı:

To Top