notalar

Müzik notalarının anlamları nelerdir?

Müzik notalarının anlamları nelerdir?

Müzik nedir ve Nota nedir? Müzik notaları neyin kısaltılmışdır. Müzik notaları hangi kelimelerin kısaltılması ve bu kelimelerin anlamları nelerdir? İşte Müzik ve Nota nedir anlamı ile Müzik notalarının anlamları.

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. Müzikal sesleri simgeleyen işaretlere de Nota denir. Bir başka deyişle Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır. Nota (veya not) sözcüğü, bir fikri daha sonra hatırlamak için işareler ile bir yere o fikri temsil edecek biçimde yazmayı dökmeyi anlatır. Müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere dizek üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır. Müziği yazılı olarak ifade etmede kullanılan her bir nota, müzikteki belli bir sese karşılık gelir. Notalar seslerin zaman içindeki uzunluğunu ve temel frekansını gösterirler. Yazıda kullanılan harflerin adları olduğu gibi, notaların da adları vardır. Notaları adlandırmak için iki temel sistem kullanılmıştır. Bu sistemlerden ilki daha çok Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılanı Aziz IohanneBattista ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini alan do-re-mi sistemidir. İkincisi ise İngiltere, Almanya gibi kuzey ilkelerinde kullanılan A-B-C sistemidir.

Müzik notaları ik defa GuidoD”Arezzo tarafından isimlendirilmiştir.  Aşağıda yazılı olan ve Türkçe anlamlarını da yanına yazdığımız kelimelerden nota isimlerini belirlemiştir.

DO : Dominus : Yaradan, Mutlak

RE : Rerum : Madde

Mİ : Miraculum : Mucize

FA : FamiliasPlanetarium : Güneş Sistemi, Gezegenler Ailesi

SOL : Solis : Güneş

LA : LacteaVita : Samanyolu

 : Siderae : Gökler

MÜZİK VE NOTA BİLGİLERİ

Nota: 
Müzik seslerini gösteren işarettir ve yedi tane nota vardır.  La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol

nota1

Porte ve İlave Çizgisi:
Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan şekildir. Notalar bu şekle sığmadığı zaman ilave çizgiler kullanılır.
nota2

Anahtar:
Portenin sol baş tarafına konulur ve konulduğu çizgiye kendi adını verir.
nota3

Sol Anahtarı

Fa Anahtarı

Do Anahtarı

Nota ve Eslerin (Sus) Değerleri:

nota4

Değiştirme işaretleri:
Önüne geldiği notanın ses yüksekliğini değiştiren işaretlerdir. Notanın sol tarafına konur ve ölçü içindeki aynı ismi taşıyan notaları etkiler.
nota5

Bemol: Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır.
Diyez: Önüne geldiği notayı yarım ses inceltir.
Naturel: Değişime uğramış notayı normal hale getirir.

Çift Bemol: Önüne geldiği notayı bir tam ses kalınlaştırır.

Çift Diyez: Önüne geldiği notayı bir tam ses inceltir.

Tekrar işaretleri:

nota6

 Röpriz: Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.

nota7

veya aşağıdaki gibi kullanılır.

nota8

nota9Ölçü tekrar işareti: Bir ölçüdeki notalar tekrar edileceği zaman kullanılır.
aşağıdaki gibi kullanılır.

nota10

nota11Senyö: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden, birinci defa konulduğu yere dönüleceğini

ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir.

 

Yorum Yok

Yorum Alanı:

To Top